portfolio > media

Drawn to art
Drawn to art

The Straits Times, Singapore
2013