portfolio > media

Striking out with bold watercolors
Striking out with bold watercolors

Lianhe Zaobao, Singapore
2013